2021 év járulékai és nettó bérei

2021 januártól jelentősen emelkedett a minimálbér bruttó összege, ami a járulékok emelkedését is eredményezte. Sajnos a vállalkozók döntő többsége nincs tisztában a pénzügyi terhekkel, amit az alkalmazottak után kell fizetniük. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen pénzügyi terhet jelent a vállalkozásnak egy-egy új munkavállaló felvétele.

Fizetendő járulékok 2021

A biztosított által fizetendő járulékok 2020. július 1-jétől[
társadalombiztosítási járulék
18,5%
nyugdíjjárulék
10%*

* 10% nyugdíjjárulékot csak az álláskeresési támogatásban részesülő személynek, és az egyházi jogi személynek az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy után kell fizetni.

A fizetendő járulékok megoszlása 2015. január 1- 2020. június 30. között
Biztosított által fizetendő
Nyugdíjjárulékegészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
természetbeni egészségbiztosítási járulékpénzbeli egészségbiztosítási járulékmunkaerőpiaci járulék
10%4%3%1,5%

2015. január 1-jétől a korkedvezmény rendszere kikerült a Tbj-ből, ezért ettől az időponttól nem kell korkedvezmény-biztosítási járulékot fizetni. Az esedékességet követően a 2015. január 1-jét megelőző időszakra kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmekre a 2014. december 31-én hatályos
Tbj 20/A. §-át kell alkalmazni.

A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1 – 2014. december 31. között
Foglalkoztató által fizetendőBiztosított által fizetendő
korkedvezmény-biztosítási járulékNyugdíjjárulék*egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
természetbeni egészségbiztosítási járulékpénzbeli egészségbiztosítási járulékmunkaerő-piaci járulék
13%10%4%3%1,5%

* 2013. január 1-jétől a járulékfizetési felső határ megszűnt.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege
havinapi
2021. január 1-jétől8 000 Ft270 Ft
2020. január 1-jétől7 710 Ft257 Ft
2019. január 1-jétől7 500 Ft250 Ft
2018. január 1-jétől7 320 Ft244 Ft
2017. január 1-jétől7 110 Ft237 Ft
2016. január 1-jétől7 050 Ft235 Ft
2015. január 1-jétől6 930 Ft231 Ft
2014. január 1-jétől6 810 Ft227 Ft